Betaling
Informatie over betaalmethoden:
Bij Auraton kunt op de volgende manieren betalen:
 

 • IDEAL (Nederland).
  Bancontact (Belgie)
  Contant bij afhaling in onze showroom
   

 • Bij het bestellen via onze webshop kunt u kiezen uit bovenstaande opties. Bestellingen naar België kunnen uitsluitend onder vooruitbetaling worden verstuurd.
   

 • Op rekening bestellen is alleen mogelijk voor bedrijven en instellingen. Voor meer informatie over het bestellen op rekening kunt u per e-mail of telefonisch contact met ons opnemen.
   

Verzending
Verzendkosten:

Auraton hanteert de volgende verzendkosten voor alle producten:
het verzenden bij vooruitbetaling bedraagt € 8,00 voor orders tot99,99
Voor orders vanaf € 100,- (ex. verzendkosten) rekenen wij geen verzendkosten
Zendingen naar België en Luxemburg hebben een standaard tarief van € 12,50
Boven genoemde bedragen zijn excl. kosten pallet vracht en toeslagen voor de wadden eilanden !
Deze worden na de orderbevestiging apart berekent.

Aantal aflever pogingen
Pakket zending tot 31,5 kg:

Onze vervoerder onderneemt afhankelijk van uw locatie, of 3 pogingen om uw bestellen bij u te bezorgen of 1 poging en levert uw bestelling hierna bij het dichtst bij zijnde afhaalpunt.
U krijgt een melding via de email en/of een kaartje in de brievenbus, bij iedere poging die niet gelukt is.
Mocht het afleveren van uw bestelling niet lukken binnen 3 pogingen of mocht u uw bestelling niet binnen 10 dagen afhalen op het afhaalpunt, dan zal uw bestelling retour gezonden worden !
Na ontvangst van de retour zending, zullen wij uw order annuleren en de order kosten minus de door ons gemaakte retour verzend kosten, aan u terug overmaken.

Pallet Zending vanaf 31,5 kg:
Deze wordt slechts 1 maal door onze vervoerder aangeboden.
Mocht het afleveren van uw bestelling niet lukken bij de eerste poging, dan kan u een afspraak maken met onze vervoerder voor een nieuwe bezorg poging, de vervoerder zal hier extra verzenkosten voor in rekening brengen.
Bij geen reactie van uw zijde, zal uw bestelling retour gezonden worden !
Na ontvangst van de retour zending, zullen wij uw order annuleren en de order kosten minus de door ons gemaakte retour verzend kosten, aan u terug overmaken.

Afhalen
Afhalen is mogelijk na telefonische afspraak, contante betaling (pinnen niet mogelijk).

Informatie over levertijden
Wij streven ernaar om binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw betaling de producten te verzenden. Indien het bestelde product niet voorradig is, of dat de verzending langer gaat duren zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

Herroepingsrecht
Voor overeenkomsten die buiten de winkel of op afstand worden gesloten, gelden een bedenktijd van 14 dagen na order datum.
Een consument kan de overeenkomst binnen deze 14 dagen bedenktijd ongedaan maken zonder opgave van redenen.
Dit geschiet via het RMA Formulier .
De verzendkosten voor het retour zenden zijn voor rekening van de consument.

Garantie
Fabrieksgarantie:

Auraton verleent op de door haar geleverde producten dezelfde garantie als de fabrikant van de betreffende apparatuur, zodat Auraton tot niet meer gehouden kan worden dan uit de betreffende fabrieksgarantie voort vloeit. Garantieaanspraken moeten door u tijdig bij Auraton worden ingediend zodra het gebrek zich heeft gemanifesteerd. Iedere aanspraak op garantie vervalt indien:

 • u verplichtingen jegens Auraton niet nakomt;
   

 • u zonder toestemming van Auraton aan de apparatuur werkzaamheden verricht of laat verrichten of daaraan wijzigingen aanbrengt;
   

 • u de apparatuur niet op de juiste wijze gebruikt en onderhoud, instructies niet naleeft of op andere wijze door eigen toedoen de gebreken of storingen heeft veroorzaakt;
  u de apparatuur aan derden overdraagt of in gebruik geeft.
   

Voor de uitvoering van garantiewerkzaamheden dienen de goederen op uw kosten aan het door Auraton aan te geven adres worden bezorgd. Door reparaties die onder de garantie vallen wordt het garantietermijn niet verlengd. Als u aanspraak maakt op de garantie en later blijkt dat Auraton geen garantieverplichting had, dan zullen de door Auraton ter zake gemaakte kosten door u dienen te worden vergoed. Auraton zal niet verder aansprakelijk zijn voor gebreken, storingen of andere afwijkingen in de door haar geleverde producten dan als in dit artikel vermeld.

Transport schade:
Uiterlijke waarneembare beschadigingen aan de verpakking dienen direct te worden gemeld aan de vervoerder bij aflevering en direct na aflevering per email aan
Auraton.

Beschadigingen of defecten:
Uiterlijke waarneembare beschadigingen, tekorten, afwijkingen of defecten van de producten dienen binnen acht (8) dagen na levering van de goederen schriftelijk aan
Auraton te worden gemeld, op straffe van verval van alle aanspraken. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.